Categories
Journalisme Klima

Norske politikere gjør som Aztekerne

Det Aztekiske presteskapet ofret sine innbyggere for å blidgjøre værgudene. Norske politikere ofrer innbyggernes penger for at været skal bli kaldere.

Jonas Gahr Støres plan er at «Vi skal gjennom den største omstillingen norsk økonomi har sett i nyere tid», og at vi skal leve med at bedrifter går konkurs på grunn av høye strømpriser.

Det nye presteskapet for kaldere vær sitter i Brussel, og mellom de Europeiske landene pågår en konkurranse om hvem som greier å bruke en størst mulig andel av statsbudsjettet sitt på såkalte klimatiltak. Norge leder overlegent.

Dyrt og dårlig

Langskip-prosjektet koster 27 milliarder kroner, og det har en uviss nytteverdi. CO2 må først fanges i en kjemisk prosess, deretter komprimeres, fryses, lagres, kjøres med bil, mellomlagres, fraktes med båt, pumpes gjennom rørledninger og til slutt borres ned og plomberes under havbunnen. Og når alt dette er gjort så har man brukt så mye energi at vinningen går opp i spinningen. 

Regnskog eller granskog

En hektar granskog tar opp 13 tonn CO₂ per år. Hvert år suger norske skoger opp 26 millioner tonn CO2, og lagrer således mer enn halvparten av Norges menneskeskapte CO2-utslipp, helt av seg selv. I følge EUs egne regler skal skogenes opptak trekkes fra i klimaregnskapet, men våre politikere vil ikke det, fordi da kan de tape kampen om å bruke mest mulig penger på «klimatiltak».

Så i stedet for å plante mer granskog, bruker norske politikere pengene på regnskogsfond. «Regnskogen er livsviktig» skriver regjeringen, uten å nevne at vår egen del av det boreale barskogs-området absorberer CO2 mer effektivt enn regnskog.

Oppdrettspolitikere

Simen Bondevik startet med politikk i prepubertal alder, og nå er han bekymret for at udemokratiske klimafornektere er på full fart mot stortingsplass. Simen mener at Industri- og næringspartiet er udemokratiske fordi de vil ha voksne folk med arbeidserfaring til å styre landet og han oppfordrer til at et kritisk søkelys rettes mot Industri- og næringspartiet.

Jeg håper virkelig at pressen tar Simens oppfordring på alvor, fordi den eneste årsaken til at folk vandrer frem og tilbake mellom Arbeiderpartiet og Høyre er at de ikke vet av noe annet.

Nye norske politikere

Velgere som bare ser på Dagsrevyen vet ikke at det finnes partier som Industri- og næringspartiet, Norgesdemokratene, Konservativt og Partiløs. Pressestøttemediene vil fortsette å sensurere de nye partiene så lenge de kan. Men bare vent, etter hvert vil de endre taktikk til den vanlige demoniseringen og stemplingen av kjettere.

Hersketeknikken med å stemple folk som klimafornektere er imidlertid brukt så ofte at den har mistet all sin injurierende kraft, så denne gangen vil det neppe virke.

Menneskeliv

Aztekerne ofret 20 000 mennesker per år for at sola skulle fortsette i sin bane over himmelen. Våre politikere stikker ikke kniven i folk direkte, men de stjeler midler fra velferdsstaten og det får alvorlige konsekvenser for mange mennesker.

Samtidig med at klimaangsten brer om seg blant unge, underfinansieres psykiatrien og sengeposter legges ned. Fastlegeordningen er også i ferd med å knele av underfinansiering. Så ja, indirekte, ofres det liv på det norske klimaalteret.

Mon tro hvordan dagens politikere vil bli beskrevet i fremtidens historiebøker? Jeg tror at historiens lys vil beskrive våre politikere som like tåpelige som de klimahysteriske aztekerne.


Følg Avdekts: FacebooksideVipps en slant til avdekt.no
Vipps gjerne en slant. avdekt.no vil aldri få pressestøtte.


Etterord om energisløsing

Utenlandskablene er også energisløsing. Når strømmen sende frem og tilbake fra kontinentet forsvinner 20 prosent av energien i transporten, så hvorfor gjør norske politikere egentlig dette? Dersom CO2-reduksjon hadde vært målet, ville vi selvsagt ha drevet mest mulig industriproduksjon i Norge med kortreist vannkraft, slik vi pleide å gjøre.