Categories
Journalisme Klima Politikk

Nettroll og selvutnevnte faktasjekkere    

Formyndermennesker er en menneskeart som ser sin høyeste glede i å bestemme over andre menneskers tankeliv, lesning, ytring og livsanskuelse, skrev Jens Bjørneboe.

Mon tro hva Bjørneboe ville ha sagt om nåtidens såkalte faktasjekkere? Disse som, etter tre år på journalisthøyskolen, vet bedre enn oss alle andre om hva som er rett og hva som er galt i et hvert spørsmål.

I tillegg til de statsautoriserte faktasjekkerne, lønnet av statens pressestøtte, kommer de selvutnevnte faktasjekkere som bare lønnes av gleden de finner i å bestemme over hva vi skal ha lov til å mene. 

Podkast til forargelse

Min datter Silje Schevig er psykologspesialist og samfunnsdebattant, og nylig startet hun podkasten «Snakk med Silje». Allerede før første sending ble hun trakassert av Facebook-gruppen «Vi som foretrekker fakta». Denne gjengen hevder at Silje lyver, serverer gammelt oppgulp og at hun er klimafornekter.

Viktigheten av å skremme barn

I artikkelen «Mediene påfører barn klimaangst» skrev Silje om hvordan mediene overdriver forekomsten værrelaterte naturkatastrofer, og hvor destruktivt dette er for barns mentale helse. Hun viste blant annet til den offisielle statistikken over global orkan og syklonaktivitet, uten å ta stilling til CO2-hypotesen.

Statistikken er fagfellevurdert, inkluderer rådataene fra målestasjonene, og den viser klart at det ikke er noen økning av verken orkaner eller sykloner. Tilsvarende målinger fra Kina og Japan viser det samme.

Det finnes mange organisasjoner som fremmer sin ideologi, under dekke av å sjekke fakta. Slik som klima-aktivistene i DeSmog som registrerer alt de mener at distraherer fra klimaaktivisme som desinformasjon.

Meteorologen som fører statistikk over orkan og syklonaktivitet er oppført som en desinformatør av disse aktivistene, fordi observasjonene hans er distraherende for deres klimaideologi. Og det er ut i fra denne skrullete logikken at Silje beskyldes for å lyve når hun viser til offisiell værstatistikk.    

NRKs virkelighetskrig                            

NRK har satt i gang en krig mot falske nyheter og konspirasjonsteorier, og de har døpt krigen sin: #Virkelighetskrigen.

Men hvordan kommer NRK fram til virkeligheten? En måte kunne ha vært flere debatter med idéer belyst fra ulike vinkler. Men nei, NRK tror ikke lenger at vi er smarte nok til å forstå komplekse saker belyst i fra ulike sider.

Da pandemien traff i 2020, var NRK raske til å forme én enkel virkelighetsforståelse. Viruset var kjempefarlig, mye verre enn noen influensaepidemi, munnbind var veldig effektive, nedstigninger var helt nødvendige og de nye vaksinene var effektive og helt trygge.

Isenesatte debatter

Professor og overlege Halvor Næss hadde en helt annen virkelighetsforståelse enn NRK, og sa at: «Tiltakene mot korona er ute av proporsjoner». Da tiltakene mot korona skulle debatteres i NRK ble selvsagt ikke Halvor Næss invitert. I stedet fikk vi en isenesettelse med charter-Svein mot Espen Nakstad, en debatt like ujevn som en boksekamp mellom Therese Johaug og Mike Tyson.

Slik ble Svein Østvik første offer i NRKs virkelighetskrig, hengt ut og hånet til skrekk og advarsel for alle oss andre ulydige charter-Sveiner der ute.

Monkey see, monkey do

Svein Østvik er et yndet mobbeobjekt i gruppen «Vi som foretrekker fakta», alt Svein skriver vekker hånlatter. Denne gjengen hetser og henger ut folk med fullt navn, bilder og screenshots. Men om du sier dem imot, blokkerer de deg med unnskyldningen om at du sprer løgn, slik at de kan fortsette å hetse deg uforstyrret.  

Disse plageåndene skjønner ikke forskjell på fakta og meninger. De tror at DeSmog er habile faktasjekkere. De er forankret i ideologi og de tror at vitenskap avgjøres med konsensus, og at alle som har oppfatninger utenfor konsensus er løgnere med onde hensikter.

Mer ytringsfrihet

52 prosent av dagens unge våger ikke å si meningene sine i frykt for å skille seg ut. At så mange mener noe annet enn hva som er sosialt akseptert, gjør at det oppstår behov for nye plattformer der takhøyden for meninger er høyere.

Noe av målet med podkasten «Snakk med Silje» er å forstå hverandre bedre, bringe folk nærmere hverandre og hjelpe folk til å være mindre dømmende. Og det er nettopp det vi trenger; mindre fordømmelse, mer åpenhet, flere meninger, nye ideer og færre falske faktasjekkere.


Følg Avdekts: Facebookside


Vipps en slant til avdekt.no
Vipps en slant til avdekt.no


Du kan også lese om hva NRK gjør med barns mentale helse