Categories
Helse Politikk

Hvorfor må vi spise insekter?

Ønsker du ikke å spise insekter?

dr. philos. Jon Gulbrandsen og Kjell Schevig

Har du lyst på en kakerlakk til frokost? Vil du ikke spise insekter? Beklager, men du har ikke lenger noe valg, fordi EU har besluttet at matprodusentene kan blande inn insekter i all slags mat, uavhengig av hva vi mener.

Døperen Johannes spiste gresshopper, men det var fordi det var lite annet å spise i ørkenen.  Insekter spises fortsatt, eksempelvis i Asia, men det er frivillig.  Slik blir det verken i EU eller i Norge.  Du får dem i maten din uansett om du er redd for allergener eller du synes insekter generelt er uappetittlige.

Elitene i Davos og Brussel

Våre nye makthavere i Davos og Brussel begrunner vedtaket med at det er mer “klimavennlig” å spise insekter enn å spise for eksempel biff.  Årsaken skal visstnok være at når kyr og sau promper og raper, så blir klimaet varmere.  At også insekter promper og raper interesserer av en eller annen merkelig grunn ikke.

Offisielt er det ingen direkte forbindelse mellom EU og WEF, men Klaus Schwab og Ursula von der Leyen er hele tiden i dialog med hverandre, antakelig fordi de har veldig mye til felles: EU er en udemokratisk superstat som styrer Europa gjennom diktater, og WEF (en privat stiftelse), bekjentgjør at de ønsker verdensherredømme, i den hensikt å innføre en ny verdensorden.

WEFs nye verdensorden er basert på det som kalles Stakeholder Capitalism, som innebærer at næringslivet ikke bare skal tjene penger, men også ta samfunnsansvar, og slik gjøre dagens politiske system, og dermed mye av demokratiet, overflødig.  Men da er forutsetningen at store investeringsselskaper som Blackrock og Vanguard, på vegne av sine investorer, er villig til å forsake inntjening til fordel for samfunnsansvar. 

Men dersom disse multinasjonale pengemaskinene skulle løpe fra samfunnsansvaret sitt, sitter vi ifølge WEF bare igjen med et diktatur som består av en liten internasjonal elite styrt av kunstig intelligens, en slaveklasse som bor i smart cities og en overflødig klasse som ikke kan brukes til noe som helst.  Eller som WEFs åndelige leder Yuval Harari, så empatisk uttrykker det: “this useless class will not merely be unemployed, it will be unemployable”.

Det er bare en veldig liten gruppe mennesker som er tjent med et slikt samfunn, så dersom WEF skal komme unna med det, trenger de argumenter som trumfer de demokratiske spillereglene, eller unntakslover som det også heter.  Så taktikken er å skremme oss til lydighet, fordi skremsler ifølge Klaus Schwab, skaper “windows of opportunity”, og disse vinduene lukkes etter hvert, så de er avhengig av at de klarer å lage stadig nye vinduer.

De mest brukte skremslene har vært et forkjølelsesvirus og en ubekreftet hypotese om at menneskelige CO2-utslipp styrer klimaet vårt, men nå er det færre og færre som tror på disse skremslene, og dermed introduseres en ny krise, nemlig en matvarekrise, initiert av promp.

Hadde de enda sagt at vi er for mange og at fornybare ressurser høstes i et tempo som er raskere enn de erstattes ved, så hadde det hatt noe for seg, for dette har det vært advart mot lenge, med tilhørende løsningsforslag, men disse innebærer ikke å spise insekter.

Så hvorfor protesterer ikke politikerne våre mot disse uintelligente planene?  Fordi Klaus Schwab etter eget utsagn allerede har “penetrated ze cabinets” med sine “young global leaders”.  Han har altså plassert sine femtekolonister i våre egne rekker, blant de såkalt “folkevalgte”, som dermed ikke lenger bare er folkevalgte, men i hemmelighet også representerer WEFs fremtidige globale diktaturstat. 

Vår Regjering er penetrert av Espen Barth-Eide, som før han ble Klima- og Miljøminister var direktør i WEF, men de er langt flere, i tillegg til Gro Harlem Brundtland som sitter i WEFs eldsteråd.  Disse menneskene har én ting til felles; de tenker globalt, og de ønsker å avlive nasjonalstatene.  Og dermed blir også FN en attraktiv partner for dem. 

Så ikke bare har norske politikere signert fra seg det meste av vår beslutningsmyndighet til EU, de er også i ferd med å gjøre det samme overfor WEF og FN, hvor WHO etter planen skal ta fremtidige beslutninger i norsk helsepolitikk.  En begeistret Ingvild Kjerkol støtter planene på Facebook.

Dette gjør altså våre egne “folkevalgte”.  De dukker frem fra intet gjennom gåtefulle nominasjonsprosesser, de lar seg velge på andre premisser enn de styrer ved, de tilslører sine intensjoner og de allierer seg med organisasjoner som ønsker et verdensstyre.

Det tillyses altså et verdensdiktatur, hvor grunnlaget allerede er lagt, men bare i de landene som i dag er definert som demokratiske, altså Vest-Europa og Nord-Amerika.  Eksisterende diktaturer som Kina holdes frem som eksempler både av Schwab og Trudeau for hvordan resten av verden bør styres.

Kineserne vil spise insekter

Men hvordan rimer dette med hva de forkynner?  Modell-landet Kina fyrer jo med kull og bidrar alene med det meste av verdens CO2-utslipp, sammen med BRICS-landene, og dermed ryker jo argumentet for enda en av FNs, WEFs og EUs kriser, nemlig den påståtte “klimakrisen”.  Det kan bare bety at de selv ikke tror på klimakrisen eller at WEFs medlemsbedrifter i stor grad produserer sine varer i Kina med billig kinesisk kullkraft, og at økonomi trumfer eventuelle kriser. 

I positiv retning teller det selvfølgelig at kinesere allerede spiser insekter.

Men dette er det glade vanvidd uansett, for det finnes ikke vitenskapelige holdepunkter for å hevde at verken antropogent CO2 eller insektdietter vil påvirke klimaet vårt nevneverdig.

“Det grønne skiftet” vil dermed ikke gjøre noe som helst annen nytte enn å ødelegge den vestlige økonomien.  Så hvorfor ødelegge verdens mest vellykkede sivilisasjon?  Antakelig fordi den vestlige sivilisasjon er bygget på individuell frihet, og individuell frihet er det som står i veien for WEFs nye verdensorden, som er basert på ufrihet.  Herav WEFs slagord “build back better”, fordi å bygge noe opp igjen nødvendigvis også må bety at noe annet først må rives.

Det er derfor ikke tilfeldig at vi i den vestlige verden nå opplever mediesensur i en skala vi i Norge ikke har sett maken til siden krigen.  Stats- og pressestøttemedier samarbeider med “faktasjekkere”, Facebook, Google og YouTube for å ensrette informasjonsstrømmen, og utelukke kontrære røster. 

“Gleichschaltung” het det under krigen, og det betyr i praksis at det i våre offisielle nyhetsmedier finnes bare én versjon av Trump, Corona, vaksiner, nedstenging, ansiktsmasker og klima; Trump er gal, Coronaviruset er den nye Svartedøden, Covid-vaksinene fungerer glimrende, nedstengingen fungerte også og ansiktsmasker med en maskevidde 100 ganger større en viruspartiklene, stanser viruset.

Det siste er som å fange mygg med hønsenetting, men det er likevel hva mediesensorene hevder, og har du ambisjoner om en karriere i det offentlige, bør du helst være enig.

Så tilbake til spørsmålet: Hvorfor må vi da spise insekter? 


Følg Avdekts: Facebookside


Vipps en slant til avdekt.no
Vipps er den eneste inntektskilden, så din støtte verdsettes høyt.

Her kan du lese artikler relatert til denne: