Categories
Journalisme Klima Politikk

Venstresiden – milliardærenes nye venner

Verden rundt ser vi økende fattigdom og krympende middelklasse. Samtidig ser vi at en liten krets av multimilliardærer karrer til seg en stadig større del av klodens ressurser, uten at venstresiden bryr seg.

Milliardærklubben World Economic Forum sier at deres høyeste prioritet er å redde oss alle fra en klimakrise og å «forbedre verdens tilstand». Er det troverdig at de rikeste av de rike nå har blitt mer opptatt av klimaet enn av å tjene penger? Eller er det mulig at all denne omsorgen for klimaet har noe å gjøre med at klimaindustrien nå antas å omsette for over tusen milliarder dollar?

Det nye plutokratiets tidsalder

For å kunne forbedre verdens tilstand mener WEFs styreformann Klaus Schwab at det er nødvendig med et offentlig-privat samarbeid, en ny økonomisk modell der multinasjonale selskap innlemmes i styresmakten. Altså et slags plutokrati der milliardærene styrer sammen med politikerne.

Vi har allerede et offentlig-privat samarbeid gjennom det grønne skiftet. Det fungerer slik at vindkraften subsidieres både av staten og av strømkundenes nettleie, slik at milliardene kan sluses ut av landet til skatteparadisene – nøyaktig slik Klaus Schwab ønsker.

Klimaforskning

Vi blir stadig fortalt at alle klimaforskere er enige, men det stemmer ikke. Klimaforskning er en ung vitenskapsgren og det er fremdeles mye man ikke forstår. Forskerne er enige om at menneskelig aktivitet påvirker klimaet, men det er stor uenighet om hvor mye av endringene som kan tilskrives menneskelig aktivitet. Noen forskere mener at CO2 er hovedårsaken til klimavariasjonene, mens andre mener at CO2 har minimal betydning.

Den danske atmosfærefysikeren Henrik Svensmark har gitt vitenskapen uvurderlig forståelse om hvordan jordens klima påvirkes. Men Svensmark omtales ikke i pressen, fordi hans forskning viser at solen og kosmisk stråling påvirker klimaet mer enn CO2.

I Sovjetunionen ble vitenskapsfolk som ikke fulgte politbyråets dekreter fratatt sin ytringsfrihet. Statskanalen vår gjør nå det samme med et vedtak som sier at all klimajournalistikk må være i samsvar med dekretene fra det politiske organet FNs Klimapanel.

Alle de andre pressestøttemediene har gjort samme vedtak som NRK. Og derfor er det nå forbudt for journalister å formidle vitenskap som strider mot politisk vedtatte sannheter – nøyaktig slik det var i DDR og Sovjetunionen.  

Kunsten å spre frykt

Tidligere var det viktig for pressen å hindre panikk i befolkningen, men nå virker det som om hensikten er å skremme oss mest mulig.

Klimaprofitørene har tatt kontroll over FN-organene gjennom et såkalt partnerskap, og vi teppebombes konstant med dystopiske FN-rapporter, uten støtte i observasjoner.

Mediene driver en storstilt kampanje for å endre spisevanene våre, og barn påføres kjøttskam og klimaangst. Slik skal vi skremmes til å tro at landbruk ikke er bærekraftig, og at matproduksjonen må legges om for å redde klimaet. Igjen er det storkapitalen som skal redde oss med mat fra industribruk som dyrker GMO-planter og kjøtt i bioreaktorer.

Venstresidens sjel

Jeg tror at finanseliten har gransket venstresidens sjel og at de har greid å knekke koden for hvordan de kan få venstresiden til å kjempe for sine egne profittplaner.

Forestillingen om en klimakrise fyller venstresidens underliggende behov for et sterkt felleskap, men venstresidens selvjustis er nok likevel det viktigste godet for klimaprofitørene. Enhver antydning til tvil eller selvstendig tenking i disse miljøene blir brutalt slått ned på, og enhver venstreorientert er livredd for å bli brennemerket som dissident eller fornekter, og i dag gjør du dette mest effektivt ved å tvile på FNs klimapanels dystopi.

Enorm tillit

For å kunne innføre den ønskede økonomiske modellen sier WEF at de trenger enorm tillit. «We need ENORMOUS trust between the private sector and the public sector». Enormous trust er et uvanlig begrep, og kan muligens være en eufemisme for betingelsesløs eller reservasjonsløs.

Min tillit til finanselitens nye økonomiske modell er omtrent den samme som til e-poster fra Nigeria. Jeg ser på WEFs partnerskap med FN og bærekraftsmålene som smarte forretningsplaner, og ingenting annet. Men politikerne våre sprader rundt på Stortinget med bærekraftmerkene sine og signaliserer at de har enorm tillit til offentlig-privat samarbeid, så sterk er denne tilliten at de reservasjonsløst gir fra seg bade suvereniteten vår og ressursene våre.

I møte med betydningsfulle nasjoner og organisasjoner blir de fjeskete og servile, og de gir seg til å signere alle mulige og umulige avtaler. Og regningen for alle disse tåpelige internasjonale avtalene sender de til sin egen befolkning.

I totalt fravær av offentlig debatt har politikere våre dannet vennskapsbånd med mektige udemokratiske krefter. Hele venstresiden i politikken er fanget i troen på at kapitalismens grønne skifte skal redde oss. Og i stedet for å informere befolkningen om hva som egentlig skjer, fungerer NRK som et propagandaorgan for FN og klimaprofitørene. Når vi i tillegg har endt opp med en tidligere direktør fra World Economic Forum som ny Klima- og miljøminister, er resultatet gitt på forhånd, og denne dårskapen vil koste oss dyrt – både økonomisk og demokratisk.

Artikkelen ble også publisert i Resett 4. desember 2021


Lik eller følg vår Facebookside


Vipps en slant til avdekt.no
Vipps er den eneste inntektskilden, så din støtte verdsettes høyt.