Om meg og avdekt.no – en blogg med substans

Jeg illustrerer poengene med egenproduserte tegninger

Jeg heter Kjell Schevig (f. 1966), jeg har tre barn og ett barnebarn, og bor i Trondheim.

Jeg har studert markedsføring og forbrukeratferd på BI, og jeg har arbeidet med renseteknologi og miljøvern i næringslivet.  Ellers har jeg bakgrunn fra kampsport (Judo).

Gjennom bloggen avdekt.no ønsker jeg å sette lys på makteliten og de sakene som pressestøttemediene ikke ønsker oppmerksomhet om.  Jeg kaller avdekt.no en blogg med substans, fordi målet mitt er å gå direkte til selve årsaken av problemene, i kontrast til den offisielle samfunnskritikken som i stor grad nøyer seg med bare å beskrive problemene.

Jeg brukere analogien «en liten gutt som liker å peke på nakne keisere, og avdekke våset» for å illustrere hvor åpenbart det er at makthaverne våre lar seg velge på helt andre premisser enn de styrer ved, og at de hele tiden kommer unna med det fordi de kjøper seg lojalitet i en stadig mer ensrettet og regimetro presse, hvor dissidenter systematisk holdes utenfor det offentlige ordskiftet.

Stadig flere temaer blir dermed tabubelagte, og de som stiller kritiske spørsmål stemples konsekvent som høyreekstreme eller rasister, og dette akter jeg å gjøre mitt for å motvirke.

Min arbeidsmetode er å sette meg godt inn i sakene på forhånd, forklare vanskelige saker med enkle ord og illustrere poengene med egenproduserte tegninger.  Målet er at alle skal ha utbytte av å lese avdekt.no, uavhengig av hvor mye man vet om temaene fra før.