Categories
Helse Journalisme Klima Politikk

Til ungdom med frykt for klimaet

Er skolebøkene fulle av overdrivelser, feil og unøyaktigheter om klimaet?
Er skolebøkene fulle av overdrivelser, feil og unøyaktigheter om klimaet?

Det er på tide at bekymret ungdom fortelles at mye av det de lærer om klimaet er feil.

Greta Thunbergs klimafrykt startet med et naturprogram om sultende isbjørner. Men Greta visste ikke at isbjørnbestanden vokste. Ola Elvestuen skriver at bestanden har økt siden 1960 og at det nå er omtrent 25 000 isbjørner. Dr. Susan Crockford mener at antallet har økt til 40 000.

I 2008 reiste 300 klimaforskere til Nordpolen og spådde at isen skulle forsvinne før 2015. Adresseavisens overskrift var: «Arktis blir isfritt om sju år», men sju år senere var det like mye is.

Nå på vårparten er isflaten mye større enn USA, og isbjørnene greier seg helt fint. Du kan følge satellittmålinger av is-arealet på Nordpolen.

Ungdom er redd for naturkatastrofer og synkende øyer

FNs generalsekretær António Guterres påstår at Tuvalu-øyene i Stillehavet forsvinner på grunn havstigning. Men øyene synker ikke, øyene på Tuvalu vokser.

Guterres sier også at det blir flere dødelige klimarelaterte naturkatastrofer, men det er heller ikke sant. Forsker i Statistisk sentralbyrå Bjart Holtsmark skriver i Aftenposten at det aldri har omkommet færre mennesker i værrelaterte naturkatastrofer.

Hockeykøllen eller iskjernekurven

Hockeykøllen

Den såkalte hockeykøllen som finnes i mange skolebøker viser at det er varmere nå enn på tusen år. Mannen bak hockeykøllen tror at vikingetidens varmeperiode var lokal, men det stemmer ikke.

Fordi Kina hadde samme varmeperiode fra år 950 til 1250, og om lag 40 geologiske studier verden rundt bekrefter at varmeperioden var global. Hockeykurven i skolebøkene er altså feil, en korrekt kurve ville lignet en hestesko slik du ser de siste tusen årene av neste kurve.

Iskjernedataene fra Grønlandland

Se nøye på kurven over med iskjerneanalyser fra Grønland. Her ser du hvordan temperaturene har gått opp og ned i årene etter siste istid. Klimaet har variert voldsomt, og nåtidens temperatur er slettes ikke høy sammenlignet med tidligere varmeperioder.

Iskjernene viser at det var 2-3 grader varmere i bronsealderen. Da var det også skog på Hardangervidda, et sted hvor det er for kaldt til å vokse trær i dag.

Vi ser også at den lille temperaturøkningen vi har hatt i de siste hundre årene ikke er brattere enn tidligere variasjoner. Likevel hører vi stadig i media at temperaturen aldri har økt så raskt som nå. Men det er med løgn som med snøballer – jo lenger de ruller, dess større blir de.

Debatten som endret alt

I 2015 hadde TV2 en debatt med klimaforsker Bjørn Samset og Nobelprisvinner i fysikk Ivar Giæver. Samset og Giæver fikk begge god tid til å forklare seg på en informativ måte, så dette var et prakteksempel på hvordan en tv-debatt bør være, men likevel ble dette slutten på norsk klimadebatt. (Se video nederst).

Etter møtet med Ivar Giæver sluttet klimaforskerne å delta i debatter, og pressen bestemte at vitenskapsfolk som Ivar Giæver skulle nektes adgang i det offentlige ordskiftet.

Bjørn Samset kom dårlig ut av møtet med Ivar Giæver

Jeg tror «klimakrisen» er en så profitabel krise for pressen, at de er redde for at vitenskapsfolk som Ivar Giæver kan dempe krisestemningen.

Hvem bryr seg om barns mentale helse?

En gruppe vitenskapsfolk som har gått gjennom skolens lærebøker sier at bøkene er preget av mangler og bevisste utelatelser, strengt ensidig informasjon, overdrivelser, feil og unøyaktigheter. Foreldre, lærere og skoleledere børe lese denne rapporten.

Mange unge som bombarderes med klimadystopi får sin mentale helse ødelagt. Angst for klimaet rammer barn helt ned i 12 årsalderen, og situasjonen forverres nå av Korona. Til og med små barns matvaner blir forstyrret ved å pålegge dem kjøttskam.

Jeg tror at de fleste som videreformidler feil om klimaet ikke skjønner at de skader ungdommens mentale helse. Folk som driver med skremming av barn er ofte selv fanget i en fryktkultur der tvil er tabubelagt, og hvor det råder en naiv forestilling om at FN er en edel organisasjon som aldri lyver.

Når FN skremmer barn med naturkatastrofer som ikke eksisterer, og skremslene resirkuleres av presse, politikere og lærere – så er det et systemisk overgrep. Det er på tide med en holdningsendring, hvor alle som sprer usannheter om klimaet blir konfrontert med at de faktisk skader barns mentale helse.

Fornuften har våknet i Nord-Norge

Enkelte redaksjoner i Nord-Norge er i ferd med å gjeninnføre god gammeldags presseetikk, og i Nordnorsk debatt har en pensjonert forsker analysert værdata fra Oslo, Trondheim, Tromsø og Kautokeino.

Kåre Rapps konklusjon er at det ikke er målbare endringer på verken temperatur eller nedbør i Norge siste 90 år.

Rapp får kritikk for et for lite utvalg målinger, men kritikerne greier ikke å svare på hovedspørsmålet: «Hvilke værdata legges til grunn for påstanden om “klimakrise”?»

Iskjernedataene fra Grønlandland viser at nåtidens temperatur ligger under gjennomsnittet for tiden etter istiden, og dette forteller oss alt vi trenger å vite om den angivelige «klimakrisen». Fordi, hvordan kan vi ha en varmekrise i samme stund som temperaturen er kaldere enn normalt?

Følg gjerne avdekts Facebookside
Vipps en slant til avdekt.no

Se videoer som avdekker klimaløgnene lenger ned….

Relaterte artikler på avdekt.no

Videoer som avdekker klimaløgner

Sir David Attenborough skrøner om klimaet på BBC
FNs generalsekretær blir faktasjekket i australsk fjernsyn
Ungdomsskolelærer Eva Marie Brekkestø om klimaets historie
Klimaforsker Bjørn Samset og Nobelprisvinner i fysikk Ivar Giæver.

<script data-ad-client=”ca-pub-8634662662121628″ async src=”https://pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js”></script>