Categories
Helse Journalisme Klima Politikk

Kampen om barnas angst

Andreas Wahl hevder at temperaturen var jevn i tusenvis av år før industrien startet

FNs generalsekretær António Guterres sprer angst med fortellinger om at klimarelaterte naturkatastrofer øker og at de blir mer dødelige, men det stemmer ikke.

Forsker i Statistisk sentralbyrå Bjart Holtsmark skriver: «Statistikk fra de siste 120 årene viser at stadig færre omkommer i værrelaterte naturkatastrofer. I inneværende tiår er tallene så langt spesielt lave.» Tallene viser at Guterres ikke bare tar feil, men at virkeligheten er stikk motsatt av det generalsekretæren påstår. 

António Guterres påstår også at Tuvalu-øyene synker på grunn havstigning. «We must stop Tuvalu from sinking and the world from sinking with Tuvalu». Men øyene synker ikke, tvert om Tuvalu vokser. Igjen, en virkelighet stikk motsatt av generalsekretærens oppfatning.

NRKs folkeopplysning

I programmet Folkeopplysningen Klimakrisa  på NRK viser Andreas Wahl en plakat med en temperaturkurve som er flat fra bronsealderen til den industrielle revolusjon.

Wahl forklarer: «Middelalder, litt høy temperatur i Europa, men ikke høy nok til å påvirke den globale gjennomsnittstemperaturen. Den holder seg stabil gjennom middelalder, renessanse, opplysningstid helt til vi lander i den industrielle revolusjonen.»

La oss se nøyere på Wahls påstand. Forskerne vet mye om temperaturene mange tusen år tilbake etter å ha analysert iskjerner på Grønland. Kurven under viser årene etter siste istid. Minner kurven deg om en stabil temperatur?

Andreas Wahl sier at varmen i middelalderen var lokal for Europa, og påvirket ikke den globale temperaturen. Men Grønland ligger på den andre siden av Atlanterhavet, hvorfor viser kurven derfra samme varmeperiode som i Europa?

Kina hadde også en varmeperiode som strakk seg fra år 950 til 1250, og forskere fra Sør-Afrika sier at deres region samtidig var 3 grader varmere.

Hvem skal vi tro på? Tar klimaforskerne fra Kina og Afrika feil? Vet ikke glasiologene som analyserte Grønlandsisen hva de driver på med?  Er Wahls tusjtegning det beste vi har for å opplyse folket? NRK mener åpenbart det.

Om lag 40 studier verden rundt viser at middelalderens varmeperiode var et globalt fenomen, følg denne lenken for oversikt.

Barn med klimaangst

NRK melder: «Barn ned i 12-årsalderen sliter med klimaangst». Barna føler «avmakt og nytteløshet». Råd for å hjelpe: «Lag vegetarmiddag sammen, og diskuter hvorfor det er bra for miljøet å spise mindre kjøtt.»

Jeg ville uansett aldri ha våget å rote med et nervøst barns matvaner, av frykt for å påføre spiseforstyrrelser. Men slike skrupler har tydeligvis ikke NRK.

Hvordan profitere på barns angst

FN bruker barn til å åpne konferansene sine. Vettskremte barn, som har lært at jordens temperatur har vært jevn før mennesker ødela klimaet, og at unormal varme nå skaper naturkatastrofer og ukontrollert havstigning.

FN bruker deretter barnas angst som en bekreftelse på at FNs beskrivelse er riktig, og ber om mer penger.

Pressens kartellvirksomhet

Dersom Rema og Kiwi samarbeider, kan de straffes for kartellvirksomhet. Men hvorfor reageres det ikke når alle avisene og tv-kanalene danner et kartell for å fremme FNs klimaagenda, og samordne hvem som ikke skal få delta i det offentlige ordskiftet?

Hvorfor formidler pressen beretninger om naturkatastrofer som beviselig ikke har skjedd? Hvorfor serverer NRK beretninger om en temperaturhistorie som aldri har funnet sted?

Hvorfor er vitenskapsfolk med en annen mening fratatt sin ytringsfrihet? Hva skjedde med Vær Varsom-plakaten? Hvorfor sprer norsk presse usannheter som påfører norske barn angst og nevroser? Er FNs klimaagenda viktigere enn våre barns mentale helse?

Hvordan gir vi barna fremtidshåp

Siden politikere og media påfører barn skade med usannheter, påhviler det oss foreldre et ansvar for å finne ut av hva som egentlig skjer. Vi må selv verne om de unges mentale helse.

Resultatene fra Grønland viser at nåtidens temperatur ligger under gjennomsnittet for tiden etter istiden. Vi lever altså beviselig i en tid som er litt under middels varm. Klimakrisen eksisterer bare i hodet på enkelte mennesker, og det kan engstelige barn ha godt av å få vite. 

Barn blir også glade av å høre at isbjørnene stortrives og får stadig flere isbjørnunger. Forklar gjerne barna at klimaet på jorden alltid har endret seg, men at det er i de varme periodene menneskene har hatt det best.

Fortell barna om hvor vanskelig folk hadde det i den kalde mini-istiden, og hvor bra det er at temperaturen har økt en grad siden da. Lær ungene om hvordan Norge blomstret i den varme vikingetiden, da vikingene dyrket korn på Grønland og reiste til Amerika med langskipene sine.

La ungene få vite at verden blir grønnere, at jordbruket evner å fø stadig flere mennesker, at det blir færre naturkatastrofer og at Norges landmasse stiger mer enn havet.

Og for Guds skyld, la ungene få matro. Barn fortjener å kunne spise med god samvittighet. Men for at det skal være mulig må norsk presse stanse sin grunnløse skremselspropaganda snarest.

Følg gjerne avdekts Facbookside og Twitter

Artikkelen er skrevet for Klimarealistene