Categories
Klima Politikk

Frykter Kina global nedkjøling?

Kina bygger opp enorme lager med mais, ris og hvete. Ved eventuell matmangel har Kina beredskapslagre til å brødfø innbyggerne sine i 18 måneder. I tillegg har kineserne kjøpt opp store arealer jordbruksland i Afrika, USA og Frankrike.

Hvorfor hamstrer Kineserne mat og jordbruksland?

Kinas historie viser at kuldeperioder alltid har ført til matmangel. Historien viser også at kulde og matmangel alltid har ført til krig og bytte av dynastier. Kommunistpartiet ønsker selvsagt ikke noe dynastiskifte. Derfor sikrer de befolkningens mattilgang både med beredskapslagre og store jordbruksareal i varmere strøk.

Klimaforskeren dr. Wu Jing fra Det Kinesiske Vitenskaps-akademiet advarer mot at vi er på vei mot en plutselig og alvorlig global nedkjøling. Solforskere i Vesten sier også at svakere solaktivitet vil gi nedkjøling, noe NASA bekrefter. Nedgangen i antall solflekker minner skummelt mye på kuldeperioden Maunder–Minimum 1645–1715 som var den kjøligste perioden i mini-istiden.

Kulde = Nød

Både Kina og Europa var preget av kulde, hungersnød, epidemier og krig gjennom hele 1600-tallet. Det stolte Ming-dynastiet gikk overende. Kulde og opprør førte til at en tredjedel av jordbruksarealet i Kina ble lagt brakk, og befolkningstallet anslås å ha blitt redusert tilsvarende.

I Norge vokste isbreene så mye at bøndene krevde erstatning fra danskekongen for land som ble slukt av isen.  I 1658 lå isen så tykk mellom Danmark og Sverige at den svenske hæren marsjerte over isen og angrep København.

Varme = Velstand

Vikingene kunne dyrke korn på Grønland og vindruer i Danmark fordi det var varmere i vikingetiden enn det er i dag. Kineserne hadde sin varmeperiode parallelt med Europa fra år 950 til 1250. Kina ble styrt av Song-dynastiet i det som var en av de betydeligste kulturperiodene i kinesisk historie, med viktige oppfinnelser som militær anvendelse av krutt, kuleramme, utvikling av malerkunst og kompass.

Den romerske varmeperioden var også varmere enn i dag. Både Europa og Kina opplevde vekst, optimisme og velstand. Kineserne regner Han-dynastiet som sin stolteste periode hvor befolkningen nådde 50 millioner i en gullalder for handel, håndverk og landbruk.

Det kinesiske lederskapet kjenner altså sin historie og de vet at varme alltid har ført til velstand, og at kulde alltid har ført til nød.

Norge og Europas fremtid

Som følge av en idiotisk energipolitikk er Tysklands bilproduksjon halvert siden 2017. Norsk industri og nordmenns privatøkonomi følger med i dragsuget når strømmen vår eksporteres til Tyskland. Samtidig vokser den kinesiske økonomien, og Kina har allerede overtatt USAs rolle som verdens rikeste land.

Det såkalte grønne skiftet er for oss et økonomisk selvmords-prosjekt som påskynder Kinas vekst. Kraftprisene gjør det nærmes umulig å drive vareproduksjon i Europa, og fabrikkene og arbeidsplassene ender opp i Kina med billig kullenergi – uten at et eneste CO2-molekyl er redusert.  

Chinese CO2, man? China is another planet!

Hypotesen som endret alt

Hva om CO2-hypotesen bare er en feilslått hypotese? Hva om solen fremdeles styrer klimaet, slik den alltid har gjort? Hva om vi nå er på vei inn i en global nedkjøling?  

Norge er det landet i verden med lavest selvforsyning av mat, etterfulgt av Belgia, Haiti og Somalia. Men våre politikere synes ikke at det er nødvendig å ha beredskapslager med korn, fordi de anslår at det er usannsynlig at tilgangen til korn kan forsvinne.

Det statlige beredskapslageret for medisin er også lagt ned. Så når det oppstår en krisesituasjon i Norge, så har vi verken mat eller medisiner.

Forsvaret og helsevesenet vårt bygges også ned.  Vi har europarekord i dårlig sykehuskapasitet, fordi antallet sengeplasser er halvert. Hva er det egentlig vi driver med? Bygger vi ned velferdsstaten for å betale oss ut av en imaginær krise, fremfor å forberede oss på reelle kriser som kan ødelegge oss fullstendig?

Kina har sikret sin politiske stabilitet. De har trygget befolkningens mattilgang, både med beredskapslagre og store oppkjøp av landbruksjord rundt om i verden.  

Dersom Europa og USA rammes av matmangel og politisk kaos, så vil Kina bli totalt overlegen både som økonomisk og militær supermakt. På toppen av det hele kontrollerer de hele verdens vareproduksjon. Hva da?

Det er kanskje på tide å få en åpen offentlig debatt om den angivelige klimakrisen. Og før vi vi bevilger enda flere milliarder til å senke jordens temperatur, hva med en plan B?


Lik eller følg vår Facebookside


Vipps en slant til avdekt.no
Vipps er den eneste inntektskilden, så din støtte verdsettes høyt.