Categories
Journalisme Klima Politikk

Faktisk.no med spådommer som fakta

Faktasjekkere med spådommer som fakta

Jorden blir stadig grønnere, og det produseres mer mat enn noen gang før.

I artikkelen «Ja, økt CO₂ har ført til en grønnere planet» bekrefter Faktisk.no positive effekter av CO₂, men advarer om at de negative effektene blir større enn de positive.

Spådommer   

FN har spådd at matproduksjonen synker innen år 2100, og i profetiene vil tørke og hete ødelegge avlinger med ris, hvete og mais. Faktisk.no serverer altså spådommer 80 år frem i tid – som fakta!

I 1980 spådde FN at dette skulle skje innen ti år: Hele nasjoner står i fare for å forsvinne fra jordens overflate fordi vannstanden i verdenshavene stiger. Oversvømmelser og matmangel vil skape en ny strøm av miljøflykninger og true den politiske stabiliteten over hele verden.»

3 grader varmere

FN spår at tørke skal ødelegge jorden fordi temperaturen øker med 3,2 grader innen 2100. Men sist det var 3 grader varmere enn i dag, var ikke verden preget av tørke. Tvert om, bronsealderen var preget av nedbør og gode jordbruksforhold. Også steder som i dag er tørre, som Nord-Afrika, Midtøsten, Pakistan, Kina og India var grønne og fruktbare.  

I bronsealderen var Hardangervidda og Dovrefjellet dekket av frodige skoger, alle isbreene var smeltet, vintrene var korte og jordbruket var fruktbart.

Redaksjonen i Faktisk.no burde lese Anne Marie Brekkestøs bok «Vårt alltid skiftende klima» og lære noe om den virkelige klimahistorien.

Andreas Wahl

I Klimakrisa på NRK forklarer Andreas Wahl med tusjtegnet graf, at temperaturene på jorden har vært stabilt lave helt fra bronsealderen og frem til den industrielle revolusjon.

Varmen i romertiden og vikingetiden var bare lokale variasjoner, sier Wahl, og underslår geologisk forskning og historie som viser at Kina har opplevd varme og velstand i de samme tidsepokene som Europa.

Vår del av verden var preget av kulde og sult gjennom hele 1600-tallet. Det forklarer også Wahl som en lokal variasjon. Men kulden rammet Kina samtidig. En tredjedel av Kinas befolkningen døde etter at avlingene sviktet, og kaoset som fulgte førte til at det stolte Ming-dynastiet gikk overende.

Kina har hatt et skriftspråk i over 3 000 år, og disse klimatiske hendelsene fra kinesisk historie er skrevet ned i detalj.

Rådende vitenskap?  

Så hvorfor gis da Andreas Wahl anledning til å forfalske verdenshistorien? Årsaken er at Wahls skrøner ligner FNs forfalskning av klimahistorien, og at NRK har bestemt at den rådende vitenskapen fra FNs klimapanel skal være utgangspunktet – nullpunktet – for deres journalistikk.

FN mener at 1700-tallet utgjorde en slags normaltemperatur, men i realiteten var denne perioden kalt Den lille Istid fordi det var unormalt kaldt.

Skrønen om Den lille istid som jordens normaltilstand er helt nødvendig for å holde FNs klimakrise-sirkus og pengemølla i gang, fordi om folk får vite om den virkelige klimahistorien – så vil viljen til å finansiere det grønne skiftet fordufte.

Ingenting av det FN har spådd har noen gang slått til
Ingenting av det FN har spådd har noen gang slått til.

Faktisk.no

Faktisk.no sier at de faktasjekker det offentlige ordskiftet og avdekker falske påstander og historier som sprer seg i det norske samfunnet, men det stemmer ikke.

Klimaprofitører kan teppebombe det offentlige ordskiftet med kriser, angst og dystopi uten å bli faktasjekket, men dersom du prøver å dempe angstnivået – da kommer faktasjekkerne løpende for å ta deg.

De såkalte faktasjekkerne blir sure om du viser den offisielle statistikken for orkanaktivitet, som viser at det ikke er noen flere orkaner, selv om Dagbladet skremmer oss med turbo-orkaner med monstrøs styrke.

Snødekket på den nordlige halvkule har holdt seg jevnt de siste 17 årene, men denne vinteren viste satelittbildene ekstra mye snø. I Norge la det seg også mye snø og iskanten i Barentshavet krøp sørover.

Er ikke det litt pussig da, at mengden snø og is holder seg nokså uforandret år etter år, nå som den angivelig skal være varmere enn noen gang?

Hva har de falske faktasjekkerne å si om alle observasjonene og statistikkene som peker i motsatt retning av det klimapanelet sier? Har de egentlig noe å fare med, annet enn å sensurere velbegrunnet kritikk med enda flere spådommer? 


Vipps en slant til avdekt.no
avdekt.no får ingen pressestøtte – så bidrag fra publikum er det eneste som hjelper

Følg Avdekts:Facebookside


One reply on “Faktisk.no med spådommer som fakta”