Categories
Journalisme Klima Politikk

Klimaforskere tar feil – ismassene vokser

Isen rundt Sydpolen smelter ikke slik klimaforskere har spådd, den vokser. Sammenligner vi 5. september 2021 med samme dato i 2012, så ser vi at sjøisen rundt Sydpolen har vokst med et areal større enn Norges landareal.

Sjøisen påvirker ikke havnivået og det er isen på land klimaforskere bekymrer seg for. Men når sjøisen rundt kontinentet vokser så er det en indikator på at det er blitt kaldere, og ikke varmere slik spådommene lød.

Sydpolens is-areal målt av National Snow and Ice Data Center

Du kan følge satellittmålinger av is-arealet for både Nord- og Sydpolen hos National Snow and Ice Data Center (NSIDC).

Kald sommer på Grønland

I artikkelen «For tiden er det ingen global oppvarming» skriver Steinar Jakobsen at «hovedmassivet på Grønland i år har hatt mindre smelting enn referanseperioden 1981-2010.» Jacobsen forklarer videre at man på Grønland har opplevd lange og sterke kuldeperioder lenger sørover enn vanlig, og lenger utover våren enn vanlig. 

Sommerisen på Nordpolen

Al Gore sa sitt nobelforedrag i 2007 at sommerisen på Nordpolen ville smelte helt innen syv år, men det slo grundig feil. I september 2012 var isdekket 3,55 millioner kvadratkilometer, noe som er det laveste nivået siden målingene startet. Men siden har sommerisen vokst igjen, og 5. september 2021 ser vi at arealet har vokst til 5,05 millioner kvadratkilometer.

Nordpolens is-areal i september målt av National Snow and Ice Data Center

Hvordan kan klimaforskere ta så grundig feil?

Sydpolen vokser og sommerisen på Nordpolen har lagt på seg 1,50 millioner kvadratkilometer siden 2012. Men like fullt leser jeg på Ciceros nettsider at det blir varmere både i Arktis og Antarktis, at isen smelter og at «de raske klimaendringene i Arktis har store konsekvenser».

Klimaforsker Bjørn Samset skriver at «den forsterkede drivhuseffekten skyldes vår bruk av fossile brensler». Vi burde kunne forvente en solid vitenskapelig dokumentasjon fra Ciceros klimaforskere, men den kommer bare ikke.  For her er Bjørn Samsets selsomme og intetsigende begrunnelse; «Vi sjekker alle bitene av drivhuseffekten».

Vi sjekker alle bitene – hva i all verden betyr det? Har ikke Cicero feltdata som støtter påstandene om forsterket drivhuseffekt? 

Klimakrisen savner basis i vitenskap

Universitetslektor Geir Hasnes har lest FNs klimapanels rapport og skriver at «Klimakrisen savner basis i vitenskap». Hasnes mener at klimakrisen ikke har basis verken i vitenskap eller observasjoner, og at vi serveres en styrtflom av påstander i media.

Hvem sprer egentlig falske nyheter?

Folk flest vil kikke rart på deg om du forteller dem at isen på Sydpolen har vokst i år. De vil tro at du er en konspirasjonsteoretiker som er villedet av falske nyheter. Men det er fordi de fleste ennå ikke har oppfattet at det er NRK, TV2 og Schibsted som er de største leverandørene av falske klimanyheter.

Dersom du ønsker å holde deg orientert om hva som egentlig skjer så anbefaler jeg steigan, Resett, Document, Værstat, Miljømytene, Klimarealistene og selvsagt avdekt.no.


Følg gjerne avdekts Facebookside


Vipps en slant til avdekt.no
Vipps en slant til avdekt.no