Categories
Journalisme Klima Politikk Vindkraft

Hvordan bli kvitt all vindkraft

Dersom velgerne ønsker det, kan Norge bli kvitt all vindkraft. 

Men da må det først legges en effektiv slagplan for hvordan vi kan nå ut med informasjon til befolkningen.

Hvem støtter vindkraften?

Størst støtte for vindkraft finner vi hos ungdom. Egentlig ikke så rart når vi vet at de er oppdratt til å tro at de styrer klimaet ved å velge syltetøy på skiva, i stedet for skinke.

Greta Thunbergs taler fremstilles som om hun krasjer konferansene for å kjefte på makthaverne. Men det er Klaus Schwab og António Guterres som inviterer henne. Greta sier i essens det samme som de to mektige herrene. Men budskapet er orkestrert inn i et barns sinn, hvor formålet er å kunne skremme enda flere barn.

Men hva det FN og World Economic Forum ønsker å oppnå med å skremme vettet av barn, og hvorfor resirkulerer pressen disse mektige organisasjonenes skrøner og overdrivelser, uten noen form for fakta-sjekk?

FN og storkapitalistenes manipulasjon av barn minner mye om Mao Zedongs strategi under kulturrevolusjonen, hvor han brukte skolebarn som fotsoldater for å befeste sin makt, fordi barn er lettere å styre enn voksne.

Det grønne skiftets vekst

Det grønne skiftet fikk oppsving da Obamas progressive sjarme feide som en tsunami over oss. Da Obama hauset opp klimakrisen, var det få som våget å si ham imot. Å gå imot Obama var det samme som å angripe det sympatiske, kule og moderne.

Dessuten hadde Obama svart belte i hersketeknikker. Han gikk nådeløst i strupen på opponenter og latterliggjorde dem som uvitende fornektere av vitenskapen. Obamas strategi med stempling, latterliggjøring og utfrysning ble raskt adoptert av klimaprofittører, politikere og presse verden over.  

Storkapitalistenes bærekraftsmål

Vindkraften drives frem av bærekraftsmål 7 som skal sikre tilgangen til pålitelig, bærekraftig og moderne energi til en overkommelig pris for alle, og bærekraftsmål 13 hvor det oppfordres til å handle umiddelbart for å bekjempe klimaendringene og konsekvensene av dem.

Det er verdt å merke seg at den superrike eliten selv ikke følger målet om å handle umiddelbart for å bekjempe klimaendringene, siden de produserer sine varer i Kina – med kullkraft.

I Parisavtalen tillates Kina å øke sine utslipp helt fram til 2030. Deretter har Kina lovet å bli karbonnøytrale etter 2060.

For fabrikkeierne i Kina er altså «umiddelbart» erstattet med – «om lag 40 år».

Det er således ikke noe samsvar mellom storkapitalistenes ord og handling. De sprer angst, spisevegring og løfter om en dystopisk fremtid til våre ungdommer. Og de beriker seg på destruksjonen av vår natur, samtidig som de spyr ut enorme mengder CO2 for å gjøre mest mulig profitt i Kina.

Hadde storkapitalistene selv trodd at CO2 styrer klimaet, så ville de helt klart ha oppført seg annerledes.

” Vi skal leve av å redde klimaet” sier Jonas Gahr Støre (Klaus Schwab bak)

Hersketeknikkenes bedøvende kraft

Hersketeknikkene er klimaprofitørenes mest effektive våpen. Folk fanges i et slags Stockholmsyndrom, fordi de så gjerne vil være med på dugnaden med de kule, sympatiske folkene som skal redde verden. For hva er vel verre enn å henges ut som uvitende og fornektere av vitenskapen?

Men i realiteten eksisterer det ingen dugnad. Og vitenskapen bak CO2-hypotesen er så svak at alle vitenskapsfolk som kan plukke den i stykker blir sensurert.

For å kunne bli potente kritikere av det grønne skiftet, er det nødvendig at vi legger vekk frykten for hersketeknikkene. Vi kan heller ikke godta premisset om at disse menneskene besitter en gudommelig kraft til å styre klodens klima. Dersom vi gjør det, så gir vi dem også makt til å gjøre hva de vil, og vi blir stående som Peer Gynt da han sier: «Jeg protesterer all verden, men følger med på ferden.»

Men dersom vi står rake i ryggen og sier: Vi har avslørt narrespillet! Dere styrer klimaet like lite som dere styrer tidevannet! Vi trenger ikke vindturbiner i Norge, vi har vannkraft! Demonter skrapet, rydd opp etter dere og reis herifra!

Da, og bare da kan vi lykkes!

Veien fram mot nedbygging

Vår største utfordring er profitørenes kontroll over mediene.

Forrige gang Norge var okkupert, benyttet motstandsbevegelsen illegal presse og flyveblader. Nå som det offentlige ordskiftet også er okkupert, så blir det litt på samme måte, men heldigvis med flere muligheter til å spre informasjon som uavhengige nettaviser,  blogger, Facebook-grupper og bøker.

Å spre kunnskap ansikt til ansikt vil likevel alltid være mest effektivt. Og nå som stadig flere våger å snakke åpent og ærlig, så tror jeg lærdommen vil spre seg raskt i befolkningen.

En strategi tuftet på løgn, stempling og sensur vil nemlig fort gå i oppløsning når den møtes med kunnskap, mot og åpenhet.

Kanskje vil makteliten få seg en støkk allerede ved valget til høsten. Om det slår til, så er ikke nedbyggingen langt unna.


Kommenter og følg på Facebooksiden

Vipps en slant til avdekt.no