Categories
Journalisme Klima Politikk

Hvorfor får Carl I. Hagen snakke fritt om klima?

Last Updated on 27 April 2021 by Kjell Schevig

Pressen sensurer alle som ikke tror på klimakrisen, bortsett fra Carl I. Hagen.

I Aftenposten skriver Carl I. Hagen «Tre «uomtvistelige fakta» om klima er ren løgn!». All annen slik kritikk av klimapolitikken sensureres. Hvorfor slipper Carl I. Hagen igjennom sensuren?

I Nettavisens podkast hører du Stavrum & Eikeland le og fjase av Hagens uttalelser om klima, og de kjører hardt på forestillingen om at alle fagfolk er uenige med Hagen: «Men altså, du snakker jo mot sånne folk som Sintef, NTNU og Universitet i Oslo

Noen å hate

Media har alltid elsket å hate Carl I. Hagen. Jeg tror at Hagen slippes til for å latterliggjøres. Samt at mediene kan skape et falskt inntrykk av at det eksisterer noe slikt som en offentlig klimadebatt, hvor Hagen eksponeres som en sjelden fugl som ennå har slike meninger.

Hvem støtter Hagen?

Pressen og politikernes beste bevis for at mennesker styrer klimaet er at alle vitenskapsfolk er enige om nettopp det. Men det finnes mange naturvitere som er uenige, men de skjules for allmennheten med sensur.

Klimarealistenes Vitenskapelige Råd har flere professorer som er utestengt fra det offentlige ordskiftet, fordi de mener å ha vitenskapelig belegg for at solen styrer klimaet. Dette er professorer i tunge naturvitenskaplige grener som fysikk, astrofysikk, kjemi, geologi, biologi, meteorologi, og atmosfærefysikk.

Et av argumentene for at disse vitenskapsfolkene skal sensureres, er at de ikke har offisielle titler som klimaforskere. Men dette er sirkelargumentasjon, fordi man kan ikke jobbe som klimaforsker i Norge uten å på forhånd godta at klimaendringene er menneskeskapte.

Det er helt vanlig i Norge, at naturvitere og ingeniører også er bundet av arbeidskontrakter som forbyr dem å uttale seg om klima offentlig. Noe så lite som å dele denne kjetterske artikkelen på Facebook, kan da være nok til oppsigelse.

I Sovjetunionen ble vitenskapsfolk og intellektuelle som utfordret myndighetenes dogmer erklært gale og tvangsinnlagt. I Norge blir vitenskapsfolk som utfordrer myndighetenes dogmer latterliggjort, fratatt sin ytringsfrihet og truet med oppsigelse. 

Hvorfor er klimakrisen så viktig?

Solberg-regjeringen ønsker å bruke 50 milliarder på å elektrifisere oljeplattformer og 25 milliarder for å grave CO2 ned i et hull under havet. Regjeringen bruker enorme pengesummer på symbolpolitikk, penger som kastes i dass, og ikke fører til annet enn at noen av de abdiserende statsrådene får verv i FN-systemet eller World Economic Forum.  

Selv om vi er en rik nasjon så går denne vettløse pengebruken ut over noe. Et grelt eksempel på det er den 4 år gamle gutten som kan bli blind, fordi helsevesenet ikke vil koste på ham en øyeoperasjon til åtte millioner.

Et annet eksempel er at Solberg-regjeringen synes at det er for dyrt å bruke 12 milliarder til å gi alle nordmenn gratis tannhelse.

Årsaken til at vi finner oss i at regjeringen bruker våre penger på alt annet enn oss, er at flertallet av oss tror på at våre penger kan styre den globale temperaturen.

Vi velger altså bort gratis tannlege, økte pensjoner og et bedre helsevesen for at Solberg-regjeringen skal få muligheten til å redde verden sammen EU, FN og World Economic Forum.

Blind gutt på audiens til Erna Solberg Dronningen av Bærekraft

Naturen og folket slår tilbake

Folk som leser mer enn bare pressestøttemediene vet at denne kalde våren, med snøfall i april, er noe mer enn en lokal kulde. England og Tyskland har satt solide kulderekorder, og i Frankrike er vinstokkene ødelagt av frost. Satellittmålinger viser at den globale gjennomsnittstemperaturen går ned, noe som lenge har vært varslet av de unevnelige professorene i Klimarealistenes Vitenskapelige Råd. De har hele tiden sagt at solen nå går inn i en svakere fase.

Erna og hennes mektige venner kan selvsagt ikke påvirke verken klimaet, tidevannet eller solens sykluser. Og et økende antall forstår det, spesielt folk som er rammet av den vettløse raseringen av natur ute i distriktene.

Mer propaganda i vente

Desperasjonen er nå påtagelig hos politikerne og media, noe som fører til mer propaganda og enda sterkere sensur. De vil gjøre alt de kan for å overbevise oss om at kulden skyldes global oppvarming, og de dystopiske spådommene flyttes lengre frem. Pressen vil fortsette å kjempe som løver for å holde det offentlige ordskiftet fritt for uavhengige vitenskapsfolk.

Når kulden biter seg fast her, så vil de vise deg reportasjer med skogbranner i Australia. Og selv om Carl I. Hagen får rett, nok en gang, så vil du aldri høre en journalist innrømme det.   


Følg gjerne avdekts Facebookside