Categories
Journalisme Klima Politikk

Vi ødela Libya, men lærte ingenting

NRK Nyheter omgår at Norge var med på å ødelegge nasjonalstaten Libya med militær makt, og gir klimaendringer skylden for at libyske demninger nå brister.

Bombingen av vannforsyningene

I 2011 angrep norske jagerfly libyske forsvarsstillinger og slapp 569 bomber. Politikerne våre trodde at Muammar al-Gaddafi hadde planlagt å drepe sin egen befolkning, og at det var en genial plan å ødelegge Libyas hær for å beskytte libyerne.

NATO-operasjonen gikk også målrettet inn for å ødelegge sivil infrastruktur. Flyvåpenet beskjøt og bombet damanlegg, vannverk, rørledninger, pumpestasjoner og vanningssystemer.

NATOs militære angrep på Libyas vannforsyning blir av det britiske tidsskriftet The Ecologist beskrevet som en krigsforbrytelse i henhold til Genève-konvensjonene.

Feilaktige antagelser

I Storbritannia ble statsminister David Cameron stilt til ansvar for å ha iverksatt bombekampanjen i Libya på grunnlag av feilaktige antakelser. En granskning fra det britiske parlamentet viste at Gaddafi aldri hadde utgjort noen fare mot folket sitt. Ola Tunander beskriver i sin bok «Libyakrigen» hvordan retorikk og bedrag ble brukt for å rydde Gaddafi av veien.

Den norske krigsdeltagelsen i Libya ble også gransket, og det kom for dagen at også våre politikere besluttet å bombe Libya på grunn av feilaktige antagelser. Men den norske rapporten stilte ikke politikerne til ansvar slik som i Storbritannia.

Libya-utvalget prøvde i stedet å unnskylde politikerne og skrev: «Norske myndigheter hadde et begrenset informasjonsgrunnlag for hånden for å forstå situasjonen i Libya i begynnelsen av februar 2011 … norske myndigheter var derfor i stor grad avhengig av informasjon og analyser fra internasjonale og norske medier».

Politikerne våre ga altså ordre om å angripe et fremmed land med syv millioner innbyggere militært, og uten grunn ødela de dette landet fullstendig – uten at deres handlinger fikk noen som helst konsekvenser for dem selv.    

Politikerne har for lengst glemt Libya-utvalgets granskningsrapport og later som om ingenting har skjedd. Noen av dem fabler faktisk fremdeles om hvordan de frigjorde det libyske folket. Jens Stoltenberg er en av disse, og han sier sågar at han ville ha gjort det samme igjen.

Hva nå?

Nå er alle norske politikerne enige med Stoltenberg om at mer våpen er veien til fred i Ukraina, og at Ukrainerne snart skal vinne krigen. De over 40 år gamle F-16-flyene som politikerne sier frigjorde Libya, skal spille en avgjørende rolle i frigjøringen av Ukraina.

Men hva om vi får en reprise av den glemte Libya-fadesen? Hva om pressen også nå serverer politikerne falsk informasjon, og at politikerne tar beslutninger på feil grunnlag nok en gang?

Menneskeskapt?

Afrikas mest velfungerende stat sank 49 plasser på FNs levekårsliste, og ble redusert til en feilslått stat uten evne til å verne seg mot naturkatastrofer – fordi våre åndssvake politikere ødela Libya med militær makt helt uten grunn.

Men når libyske demninger nå brister, så forklarer NRK det slik: «Klimaendringene har med all sannsynlighet en svært viktig rolle i denne katastrofen.» Men er det virkelig allerede fastslått at uværet i Libya var menneskeskapt?  

Det er menneskelig dårskap som har ødelagt Libya, ikke menneskeskapte klimaendringer.

Libya har dårlig vedlikeholdte damanlegg og manglende meteorologisk varsling fordi statsapparatet deres ble rasert av oss.

Det eneste vi kan gjøre for å forhindre flere slike menneskeskapte katastrofer, er å stille menneskene som skapte katastrofen i Libya til ansvar for sine handlinger. Mennesker som tror at de kan endre klodens klima har et grandiost selvbilde. Det er farlig å gi folk som ikke kjenner sine egne begrensninger for mye makt.

Veien til helvete er brolagt med gode intensjoner, og politikere som tar på seg å redde verden kan finne på utrolig mye dumt, slik som å tro at flere våpen er veien til fred.


Følg avdekts: Facebookside. Her kan du også kommentere artikkelen


Vipps en slant til avdekt.no
Vipps en slant til avdekt.no