Categories
Journalisme Klima Politikk

Hvem eier vitenskapen?

FNs generalsekretær António Guterres kaller flommen i Pakistan for et klimablodbad, og sier at vi har ført krig mot naturen og naturen slår tilbake på en ødeleggende måte.

António Guterres har en lei tendens til å skrøne og overdrive. Guterres forteller for eksempel med stor innlevelse at Tuvalu-øyene er i ferd med å synke i havet på grunn av havstigning. Men vitenskapen viser at Tuvalu-øyene har vokst seg 2,9 % større de siste førti årene.

Du får aldri vite hva som er sant og usant av det Guterres sier, fordi norske mediehus har som NRK vedtatt at den rådende vitenskapen fra FNs klimapanel skal være utgangspunktet – nullpunktet – for journalistikken. Og den rådende vitenskapen fra FN sier at Tuvalu-øyene synker.

Problemet med FNs Klimapanel er for det første at det er et rent politisk organ, og for det andre at deres mandat begrenser seg til å vurdere risiko for menneskeskapte klimaendringer, og det er derfor på sett og vis forståelig at FN i sin sjette hovedrapport har laget en figur (7.6) som viser at solen ikke har hatt noen effekt på temperatursvingningene fra 1750 til i dag. 

Problemet er bare at temperaturendringene i samme periode har vært sykliske, mens CO2-endringene har vært monotont voksende, og derfor må være to matematisk forskjellige fenomen.  Det er også et problem at klimapanelet i sin figur bare legger til grunn TSI (Total Solar Irradiation), målt på toppen av jordens atmosfære.

FNs strategiske partner

António Guterres sier at alarmklokkene slår øredøvende og at det er kode rød for menneskeheten, og at vi derfor må halvere utslippene våre av CO2 innen 2030.  Dersom man aksepterer FNs premisser, så er det virkelig alarmerende at Kina forkynner at de har til hensikt å øke sine utslipp fram til 2030, og at karbonnøytralitet ikke er aktuelt før i 2060!

Kina slipper ut like mye CO2 som de vestlige landene til sammen, og bygger nye kullkraftverk som aldri før, men FNs alarmklokker er altså ikke å høre om Kina.   

Det er verd å merke seg at FN er i et strategisk partnerskap med World Economic Forum (WEF), som også ønsker å redde verden fra «klimakrisen». Men det virker som om storkapitalistene i WEF like fullt er tilfreds med å bruke Kina som sin skitne bakgård, hvor fabrikkene deres går på høygir med billig kulldrevet energi og lave lønninger, og hvor CO2-reduksjon merkelig nok ikke er en prioritet.

Hersketeknikkenes bedøvende kraft

Den store hop av vestlige politikere og journalister forsvarer CO2-hypotesen med stempling, devaluering og latterliggjøring.

Etter at Jon Gulbrandsen og jeg skrev artikkelen Klimafornektere og solfornektere – og det store sausetoget, ble vi irettesatt av Erik Plahte. I teksten: Om klima, vitenskap og kapitalistisk rovdrift fastslår Plahte at vi er konspirasjonsteoretikere og klimafornekterne med elendige argumenter.

Vår vitenskapelige kilde, Henrik Svensmark, er i Plahtes øyne en simpel klimaskeptiker, til tross for at Svensmark gjennom 30 år har forsket på hvordan klimaet påvirkes av sola. Svensmark er astrofysiker og har arbeidet ved Niels Bohr Instituttet, Danmarks Meteorologiske Institut og Danmarks Romsenter, og har skrevet en rekke fagfellevurderte artikler.

Plahte mener også at Svensmark ikke er troverdig fordi en av artiklene hans er publisert av noen med ukjent eller tvilsom finansiering. Smak litt på de ordene; ukjent eller tvilsom. Typisk for denne typen hersketeknikk er at man aldri begrunner karakteristikkene sine, de brukes bare som stempler.

Erik Plahte legger vekt på det han kaller det enorme vitenskapelige arbeidet som konklusjonene til FNs klimapanel bygger på. Men hvordan kan vi være trygge på at all finansiering av FNs enorme vitenskapelige arbeid er uhildet?  Dr. Carl-Otto Weiss oppdaget at det var brukt 15 milliarder dollar på klimaforskning, uten å undersøke om temperaturvariasjonene var sykliske eller ei. Noe som viser at det er stor vilje til å bruke veldig mye penger på å omgå de egentlige årsakene til klimaendringene.

Leder for FNs avdeling for global kommunikasjon Melissa Fleming gir oss det endelige svaret, når hun på World Economic Forums scene sier: «We own the science». Vi eier vitenskapen.

Berettiget harme

Journalist og forskningsformidler Helge M. Markusson bekymrer seg for at forskerne får for mye kritikk i kommentarfeltene når de skriver om klima, og spør: Hvorfor er folk så sinte? Hva kan vi som jobber med kommunikasjon gjøre for å endre på dette?

Svaret er enkelt: Sørg for ytringsfrihet, informasjonsfrihet, og at ulike syn kommer til uttrykk. Folk er sinte fordi de har fått nok av propaganda, sverting og sensur. Nordmenn er riktignok trege, men også vi har en tålegrense, og den er i ferd med å overskrides.


Les mer om FNs solforskning i artikkelen «Vi blir lurt av FNs klimapanel» av Petter Tuvnes.Følg Avdekts: Facebookside


Vipps en slant til avdekt.no
Vipps er den eneste inntektskilden, så din støtte verdsettes høyt.