Categories
Klima Politikk

Hva blir det endelige regnskapet for vindkraft?

Erna Solberg dronningen av vindkraft

Vindkraft gir god CO2-reduksjon på papiret, men bare fordi produksjonen av alt maskineriet ikke synes på nasjonalt CO2-regnskap.

Planen var perfekt, i politikernes øyne. Ved å importere mekanikk fra utenlandsk tungindustri, skulle Norge skulle bli best i CO2-reduksjon. Slik er det med el-biler også, de slipper ut så mye CO2 i produksjon at mange av dem aldri blir bærekraftige før de skrotes. Men de kalles likevel nullutslippsbiler.

Utslippene ingen tenkte på

NRKs gravejournalister har funnet ut at det siver CO2 opp fra bakken i mange vindkraftverk. Myrområder er ødelagt, slik at tusenvis av års sedimentert karbon er blitt frigjort i luften. Ingen vet omfanget av disse utslippene, ennå.

Hvor mye energi brukes til å produsere og drifte vindkraft?

Vindmøllenes miljøeffekt selges inn med livssyklusanalyser, hvor levetiden på rakleverkene regnes fra land med mildt klima. Hvor mye kortere kan vi forvente at levetiden blir i røff norsk natur, sammenlignet med en mølle på en blomstereng i Frankrike?

I denne rapporten fra Vestas kan man lese at man regner levetid, og energibruk for drift, regnet ut fra et gjennomsnitt av vindturbiner (General evaluation real-time performance data of over 33,200 wind turbines around the world).

Produsenten er dansk, og de fleste av turbinene er montert i land som Danmark, Tyskland, UK, Frankrike og Spania. Hvor mye kortere kan vi forvente at levetiden blir i røff norsk natur?

Det blir et helt annet klimaregnskap når man sprenger seg vei langt inne i den norske fjellheimen, og flater ut fjell og knauser. Rapportens gjennomsnittlige kjørelengden for vedlikehold og reparasjon er heller ikke tilpasset norske forhold.

Bærekraftmålene  

Milliarder av kroner fra norsk vindkraft finner veien til multinasjonale storselskaper via skatteparadiser.

Vindraften drives frem av FNs bærekraftmål 7 som skal sikre tilgangen til pålitelig, bærekraftig og moderne energi til en overkommelig pris for alle. Samt FNs bærekraftmål 13 hvor det oppfordres til å handle umiddelbart for å bekjempe klimaendringene og konsekvensene av dem.

World Economic Forum samler de rikeste selskapene i verden som aktive pådrivere for FNs bærekraftsmål. Pål Steigan skriver: «De rikeste multinasjonale selskapene i verden akter å bruke «klima» som et påskudd for å drive igjennom sin dagsorden og sikre sin politiske og økonomiske kontroll over kloden. Dette er den rikeste 0,001-prosentens beinharde klassekamp mot resten av oss.»

Det er verdt å merke seg at storkapitalistene selv ikke lever opp til FNs bærekraftmål 13 om å handle umiddelbart for å bekjempe klimaendringene. Nærmest all produksjon av elektronikk, tekstiler og forbruksvarer foregår nå i Kina, og drives av kullkraftverk. Storkapitalistene prioriterer altså lave produksjonskostnader selv om det fører til økte CO2-utslipp.

Parisavtalen er utformet slik at den tillater flytting av produksjon til Kina selv om det fører til økning av CO2-utslipp. Litt forenklet kan man si at Parisavtalen bare flytter utslippene fra Vesten til Asia, og at asiatene øker utslippene mer enn vi reduserer i Vesten.

Nordmenn flest vet ikke Parisavtalen fører til økning av CO2-utslipp, fordi vi blir stadig fortalt at det er en dugnad hvor alle land bidrar.

Regnskapets time kommer

Mon tro hva det endelige karbonregnskapet for norsk vindkraft blir, etter at av avsiget fra myrene og alt energiforbruket til bygging, drift, demontering og gravlegging er regnet inn? Hva om hele vindkraftprosjektet ender opp med økte utslipp av CO2?  

Det økonomiske regnskapet vet vi at er elendig, men hvor mye dårligere blir det når alt regnes inn? Hvordan blir strømregningen og nettleien for kommende år?

Og hva blir det moralske regnskapet, etter ødeleggelsene av natur og dyreliv?

Følg gjerne avdekts Facebookside

Relaterte artikler