Categories
Journalisme Klima Politikk

Ble Fredrik Solvang for flink?

Hvorfor har landets skarpeste revolver-journalist tatt pause for å drive lettbeint underholdning?

Fikk Fredrik Solvang nok av det trange ytringsrommet i NRK, eller ble han for flink til å stille kritiske spørsmål?

I mai 2023 fortalte Fredrik Solvang at han vurderte å slutte som programleder i NRKs Debatten, på grunn av klare begrensinger for hva han kunne mene. Kanskje sceneskiftet fra orkestrerte debatter til underholdning egentlig ikke er så stort?

Skinndebatter

Filosofen Noam Chomsky sier at: «Den smarte måten å holde folk passive og lydige på er å strengt begrense spekteret av akseptable meninger, men tillate veldig livlig debatt innenfor dette spekteret».  

Hvordan Debatten-redaksjonen begrenser spekteret av akseptable meninger ser vi best når de diskuterer det grønne skiftet.

Norge skiller seg ut som landet med flest klimarealister, 24 prosent av oss tror ikke at menneskelig aktivitet påvirker klimaet i vesentlig grad. Og enda flere har skjønt at tiltak som elektrifisering av sokkelen, eksport av strøm, batterifabrikker og havvindmøller er ikke-fungerende løsninger som gjør livet surt for oss alle.

Men vår skepsis til grønn omstilling faller utenfor NRKs spekter av akseptable meninger, og derfor setter de opp rene teaterforestillinger hvor kun varme tilhengere og entusiaster av det grønne skiftet får debattere.

Fredrik Solvangs oppdrag

I Vær Varsom-plakaten står det at pressen har et spesielt ansvar for at ulike syn kommer til uttrykk, og den skal ikke gi etter for press fra noen som vil hindre åpen debatt. Men paradoksalt nok har NRK opprettet en egen redaksjon som nettopp har til oppgave å hindre åpne debatter.

Klimaredaksjonen har et dekret som fastslår at den rådende vitenskapen fra FNs klimapanel skal ligge til grunn for alt hva NRK foretar seg. Men hva betyr så FNs rådende vitenskap? Det betyr egentlig bare at NRK innbiller seg at FN råder over vitenskapen i kraft av sin politiske autoritet, altså autoritetsargumentet (latin: argumentum ab auctoritate).

NRK er også bundet til The Trusted News Initiative (TNI), via den Europeiske kringkastingsunionen. Dette er en internasjonal allianse av nyhetsmedier, sosiale medier og pengesterke selskaper som jobber for å identifisere og bekjempe alt de selv oppfatter som falsk informasjon. TNI har mye av æren for at pressen var så samstemt, og ikke slapp til kritiske røster, mens korona-panikken raste.

Solen teller ikke

I FNs klimapanels sjette hovedrapport figur 7.6 står det at variasjoner i solinnstråling ikke har hatt noen effekt på klimaet etter 1750. Denne oppfatningen om at solen plutselig sluttet å påvirke klimaet i 1750 er selvsagt et ideologisk konsept, men FN vil ha oss til å tro at det er vitenskap.

Geir Hasnes har brukt mye tid til å sette seg inn i FNs klimapanels rapporter, og i boken Klimakunnskapskrisen peker han på at det er nesten ingen som vet hvor svak klimavitenskapen egentlig er, og at denne mangelen på kunnskap innen klimafeltet gjør det enkelt for politikere, aktivister, journalister og investorer å tilrane seg makt og penger på falske forutsetninger.

En klimadebatt med Geir Hasnes som deltaker ville ha vært både opplysende og underholdende, men slike debatter er altså bannlyste.

Ubehagelige sannheter

Eva Marie Brekkestø har skrevet boken Vårt alltid skiftende klima. Boken tar for seg klimahistorien etter siste istid. Forfatteren tar ikke stilling til om klimaendringer er menneskeskapte eller ei, men Brekkestø faller likevel inn under NRKs definisjon av en klimafornekter, ganske enkelt fordi hun beskriver en helt annen historie enn den NRK videreformidler.

FN og norske klimaforskere med Bjørn Samset i spissen vil ha oss til å tro at klimaet på jorden har vært jevnt i tusenvis av år. Til tross for at arkeologi og mengder av historiske kilder vitner om tider så varme at Dovrefjell var skogkledt, og tider så kalde at store deler av befolkningen i både Europa og Asia døde.

Ole Østlid bak nettstedet Værstat toner heller ikke flagg i klimasaken, men han er flink til å tyde statistikker, og han avslørte bløffen om at 2023 er det varmest året som noen gang er registrert. Både klimahistorien og nåtidens temperaturer forfalskes og manipuleres med estimater og datamodeller for å skremme oss.

Maskorama

Maskorama har over en million seere, mens Debatten har normalt under en halv million seere.

Men hva annet enn lave seertall kan man forvente, når man konsekvent omgår de viktigste temaene, skjermer makthaverne for kritikk, underkaster seg autoritære organisasjoner som har alle svarene på forhånd, stenger ut de dyktigste debattantene og attpåtil overfører sin beste journalist til underholdningsavdelingen?    

Vi som finansierer NRK-gildet, med 7 milliarder skattekroner årlig, fortjener noe bedre!


avdekt.no har ikke reklameinntekter. Det er derfor til stor hjelp om du har kan Vippse noen kroner til 915 81 146
Vipps en slant til avdekt.no

Følg avdekts: Facebookside. Her kan du også kommentere artikkelenLes også om de farlige fornekterne i kommentarfeltene og om nettrollene og de selvutnevnte faktasjekkerne.