Categories
Klima Politikk Vindkraft

Vindmøller eller gratis tannlege?

Dersom du fikk valget mellom gratis tannbehandling eller flere vindmøller, hva ville du ha valgt?

Danskene har 6 080 km² med skog, mens vi i Norge har 122 000 km². Dansk skog tar opp mer CO₂ enn antatt og derfor justerer danskene klimaregnskapet sitt.

Norske politikere vil ikke benytte seg av denne fordelen. Dersom vi hadde ført skogen vår opp i klimaregnskapet, så ville denne besparelsen alene ha frigjort nok midler til gratis tannlege, gratis barnehage og økt barnetrygd.

Hva er fornybart?

Norge står for usle 0,12 prosent av de globale CO₂-utslippene. Likevel innbiller Klima- og miljødepartementet seg at de skal bli en ledestjerne i CO₂-reduksjon. Problemet er bare at de egentlig ikke reduserer CO₂-nivået, departementet bare jukser ved å føre CO₂ over på andre lands klimaregnskap.

Plattformer drevet med strøm fra land er et eksempel på slik klimaregnskapsjuks. Gassproduksjonen er uforandret, men gassen eksporteres til andre land. Regner man med energien brukt til å legge kabler ut i Nordsjøen, så har vi faktisk økt de globale CO₂-utslippene.

Vindkraft er også bare klimaregnskapsjuks. Gruvedriften og den industrielle bearbeidingen av jern, aluminium, kobber, nikkel, glassfiber og plast jukses over til andre lands CO₂-regnskap.

Prioritering   

Regjeringen og SV ble nylig enige om å bevilge 35 milliarder kroner til utbygging av havvind, samt at barnetrygden for barn over seks år skal økes med 256 kroner i måneden.

Prioriteringen av havvind er enda et eksempel på hvor lite politikerne våre bryr seg om sin egen befolkning. Hadde politikerne heller satset pengene på barna, og droppet det tåpelige havvindprosjektet, så kunne barnetrygden ha gått opp med 5 000 kroner i måneden. Alternativt kunne havvind-pengene finansiert tre år med gratis tannbehandling for alle nordmenn.

Engstelse og lydighet

Dersom politikerne virkelig hadde ønsket å oppnå en CO₂-reduksjon så hadde de satset på kjernekraft eller plantet mer skog. I stedet bruker de mest mulig penger på de minst effektive tiltakene, og derfor er det på tide å innse at klimapolitikk egentlig ikke dreier seg om klima.

Ikke engang SSB har tillit til CO₂-hypotesen. Det er ingen observasjoner som støtter antakelsen om at det er mulig å styre klimaet ved å regulere CO₂-utslippene våre, IPCCs konklusjoner er basert på modelldata (les mer om IPPC her).

Klimapolitikk er i realiteten bare et verktøy for å holde befolkningen engstelige og lydige.

Vindmøllene er ment å rage over oss som monolittiske symboler på Armageddon, og en formaning om at for å «redde klimaet» må vi forsake både vår natur og vår velferd.


Kommenter gjerne på Facebooksiden

avdekt.no har ikke reklameinntekter. Det er derfor til stor hjelp om du har kan Vippse noen kroner til 915 81 146
Vipps en slant til avdekt.no