Stabil is på Nordpolen – siste 20 år

Arealet med is på Nordpolen har holdt seg stabilt i 20 år. Dette til tross for at 300 klimaforskere var helt overbevist om at isen på Nordpolen skulle smelte bort innen 2015. Adresseavisen skrev i 2008 at: «Arktis blir isfritt om sju år. Global oppvarming vil føre til at Arktis vil være fri for sommeris … Continue reading Stabil is på Nordpolen – siste 20 år