Categories
Helse Journalisme Politikk

Har Solberg-regjeringen mistet all respekt for folket?

Last Updated on 25 August 2021 by Kjell Schevig

I Norge har vi et prinsipp om at politiske ledere skal speile befolkningen, og derfor krever vi ikke at de har fagkunnskap om alt de bestemmer over. Tanken bak er at politikerne skal være demokratiets vern mot teknokratiet.

Men når Solberg-regjeringen utnevner en Forsknings- og høyere utdanningsminister som ikke har høyere utdanning, så bryter dette med prinsippet om å speile befolkningen fordi de fleste på Henrik Asheims alder er godt utdannet.

Helseminister Bent Høie er også bare en halvstudert røver som har lest litt hotellfag og utført strøjobber på hotell før han gikk inn i politikken, og han blir av onde tunger kalt pikkoloen fra Sola Strand Hotell.

Men Helseministeren ble av skjebnens luner plutselig den viktigste statsråden. Så hvorfor valgte da Solberg-regjeringen å beholde ham gjennom epidemien? Ville vi ikke alle ha vært bedre tjent med en helseminister med noe helsefaglig bakgrunn i en slik krisesituasjon?

Kulturministeres sentrale oppgave

Abid Radja er unormalt godt utdannet til politiker å være, men han er gitt en post som krever kulturforståelse, noe han ikke har. Men nøkkelen til Solberg-regjeringens suksess dreier seg mer om ukultur enn om kultur, nemlig pressestøtten. Solberg-regjeringen har øst så mye penger over pressen at pressen, gjennom en symbiotisk prosess, har utviklet seg til å bli makthavernes nærmeste allierte.

Medias ekspertise

Når Hallvard Sandberg belærer oss i statskanalen, så gjør han det med en slik selvtillit at det kan virke som om han har minst fire doktorgrader i virologi. Men i likhet med resten av pressekorpset, vet han ingenting om naturvitenskap. Man skulle nesten tro at det i Norge er forbudt å ansette journalister som har studert annet enn journalistikk eller statsvitenskap.

Den kunnskapsløse troen på autoriteter

Problemet med politikere og journalister som ikke kan noe om naturvitenskap, er at de lett underkaster seg autoriteter som FN og Verdens helseorganisasjon (WHO). De tror at vitenskap utformes på samme måte som en avstemning på et allmannamøte, der antall hender i været bestemmer hvem som har rett. Og de har en naiv forestilling om at FN-organene springer ut fra en slags demokratisk verdensregjering, men i realiteten blir mye styrt av udemokratiske regimer og pengemektige krefter.

WHOs generaldirektør Tedros Ghebreyesus har et frynsete rykte fra sin tid som Helseminister i Etiopia og han viste ekstremt dårlig dømmekraft da han utnevnte Zimbabwes diktator Robert Mugabe til «goodwill ambassador» for WHO.

WHO er kjent for høy sigarføring og for å ta imot penger fra hvem som helst.  Selv skriver de: «Our donors come from diverse backgrounds – Member States, international organizations, the private sector, and other sources.» (!)

I India blir WHOs sjefsforsker nå saksøkt for å ha frarådet bruk av Ivermectin, en rimelig medisin som beskytter mot korona. Resultatet ble at dødstallene gikk opp i delstater som fulgte rådet, mens i de statene som likevel benyttet medisinen, ble mange liv reddet. WHO beskyldes derfor for å ha ofret indiske liv til fordel for vaksineprodusentenes profitt.

NRKs naivitet

I NRK leser man WHOs pressemeldinger med samme andakt som biskoper leser bibelen, så da WHO proklamerte at viruset oppstod naturlig på et kjøttmarked i Kina, trodde Hallvard Sandberg så blindt på denne fortellingen at det var helt umulig for ham å tenke seg at viruset kunne komme fra laboratoriet i det samme nabolaget som dyrket og genspleiset nettopp slike virus.

Sandberg skrev: «Labb-lekkasje-teorien ligner mye på fornektelsen av global oppvarming», og tilkjennega dermed også sin naive tillit til FNs klimapanel, som også befinner seg i lommen til storkapitalistene. I NRK regnes FNs klimapanel som en autoritet i klimaforskningen, og autoriteter vil NRK verken betvile, faktasjekke eller stille kritiske spørsmål til.

Kan vi stole på media i krisetider?
NRK iscenesetter sine egne eksperter, men ser du bak teateret er det bare journalister som intervjuer hverandre

Hvorfor ikke lytte til norske eksperter?

Norsk medisinsk personell holder en svært høy international standard, så hvorfor har regjeringen i så liten grad benyttet seg av disse? Helt fra starten av pandemien har vi sett at norske leger enten har blitt ignorert eller irettesatt. Er ikke våre medisinske eksperter vel så godt rustet til å ivareta våre borgeres helsetilstand som WHO, med alle sine grumsete økonomiske bindinger?

Konklusjon

Statsministerens oppgave er å tjene Norge og oss som bor her. Vi er ikke tjent med at viktige stillinger gis til partivenner uten kvalifikasjoner, og vi taper alle på at hun smører pressen for å lede oppmerksomheten bort fra regjeringens globalistiske prosjekter. 

Når Solberg-regjeringens statsråder til de grader viser at de ikke har respekt for norske borgere, må det beste være at de blir overført til stillinger hvor de gjør minimalt med skade.  Men Norge har allerede betalt dyre forskudd for deres adgang til internasjonale karrierer, og da gjenstår bare én mulighet, og det er å ta fra Erna sjekkheftet til høsten og heller la henne fly av gårde og gjøre ugagn utenfor Norge.


Følg gjerne avdekts Facebookside