Categories
Klima Politikk

Erna Solberg spår villere vær

Last Updated on 18 March 2021 by Kjell Schevig

Erna Solberg deler ut penger til sine venner i FN og World Economic Forum

FNs generalsekretær António Guterres gjentar stadig at klimarelaterte naturkatastrofer øker og at de blir mer dødelige. Bjart Holtsmark, forsker i Statistisk sentralbyrå hevder det motsatte.

Forskeren skriver: «Statistikk fra de siste 120 årene viser at stadig færre omkommer i værrelaterte naturkatastrofer. I inneværende tiår er tallene så langt spesielt lave.»

António Guterres påstår også at mange øyer synker på grunn havstigning, og han er spesielt bekymret for Tuvalu-øyene. «We must stop Tuvalu from sinking and the world from sinking with Tuvalu» skriver han.

Vitenskaplige studier viser imidlertid at øyene ikke synker, tvert om Øystaten Tuvalu vokser. VG skriver også om hvordan øyer i Stillehavet vokser. Sannheten er altså, igjen, diametralt motsatt av det generalsekretæren påstår.

Craig Kelly fra det Australske parlamentet har faktasjekket António Guterres og svært mye av det generalsekretæren sier er uten forankring i virkeligheten. Hvordan kan han slippe unna med alle disse skrønene?

FN-sjef Erna Solberg spår om fremtiden

Samme dag som leiren raste i Gjerdrum satte Erna Solberg raset i sammenheng med klimaendringer. Til TV2 sa hun: «Så vet vi at vi dessverre har værutfordringer foran oss, med villere og mer vått vær.»

Seniorgeolog Anders Solheim, ved Norges Geotekniske Institutt, forklarer til Nettavisen at: «Kvikkleireskred den typen skred som har minst direkte kobling til klimaendringer.»

Jeg reagerer på skråsikkerheten i Ernas Solbergs utsagn: «Så vet vi». Hvordan kan hun vite været blir villere og våtere? Og hvem er vi, er det FN? Som FN-sjef ansvarlig for FNs bærekraftsmål arbeider Erna Solberg under António Guterres. Mon tro om det han som har lært henne om hvordan naturkatastrofer skal brukes som argument for klimaendringer?

Det vi imidlertid vet helt sikkert, er at spådommer om klima fra FN-systemet ofte feiler. Verken voldsom havstigning, smelting av polene, antall kraftige orkaner, akselererende temperaturstigning eller andre værrelaterte spådommer har slått til. Og det er ikke rart at spådommene om framtiden feiler, når de bygges på forfalskede tall om fortiden og nåtiden.

Arktis skulle vært isfri for seks år siden

I 2008 skrev Adresseavisen: «Global oppvarming vil føre til at Arktis vil være fri for sommeris senest i 2015. Det er konklusjonen i det mest omfattende forskningsprosjektet som noen gang er gjort om isforholdene i Arktis.»  

Etter at 300 forskere fra 15 land forsket på Nordpolen, var de alle skråsikre på at isen skulle forsvinne.

Men i 2015 var det omtrent like mye like mye is på Nordpolen som i 2008. På sitt laveste nivå etter sommeren 2015 var det 4.440 millioner km2 isdekke på Nordpolen, et areal omkring like stort som Sveriges landmasse.

Pressens logikk

Norsk presse praktiserer en linje der skeptikere til den rådende klimavitenskapen nektes å ta del i det offentlige ordskiftet. Siden det råder konsensus blant 97 % av klimaforskere, så må det også råde konsensus i pressen slik at publikum ikke blir forvirret.  Dette viser at pressen forstår ingenting av vitenskap.

Det pussige er at folk som påpeker feil i klimaforskernes spådommer mange år senere, også nektes retten til å uttale seg. Den som påpeker at Nordpolisen ikke forsvant i 2015, slik klimaforskerne sa at den skulle gjøre, blir også stemplet og tilsidesatt som fornektere av vitenskapen.

Det kan synes som om alle med gode intensjoner i klimasaken er fritatt for fakta-sjekk. Når FN forteller om galopperende økning i dødelige naturkatastrofer, så blir dette videreformidlet i media uten spørsmål. Ren historieforfalskning er greit. Målet ser ut til å hellige middelet.

FN har et mål om å redde verden, og oppfattes av media som den «gode siden» med den riktige vitenskapen. Den som påpeker at FN sprer skrøner, latterliggjøres som fornektere av vitenskapen og tilsidesettes. Hvor lenge kan narrespillet fortsette, før det blir avdekt?